Aktuální infornace mají být dostupné všem členům svazu i jednotlivých brigád, aby zbytečně nedocházelo k nesprávným výkladům a interpretacím.


Všichni vedoucí brigád jsou zodpovědni za průnik aktuálních informací v nezkresleném znění do řad členů jejich záchranné brigády. Nedostatek informací může být podkladem pro nepřesné spekulace a internetové stránky mají být nejrychlejším informačním prostředkem.


Info k přihlašování na zkoušky

Datum: 25.2.2013 | Zhlédnuto: 263x

Pro zpřehlednění přihlášek na jednotlivé akce byly provedeny mírné úpravy privátní části stránek.

Seznam přihlášených na zkoušky

V plánu akcí (těch, které jsou označeny jako zkoušky či celostátní akce) je pod seznam přihlášených na akci (pomocníci, pořadatelé atd) přidána tabulka s názvem "Soupiska přihlášených na zkoušku". Uvádí psovody, kteří při dané akci nastupují jako účastníci zkoušek.

Zájemci o nastoupení na zkoušku toto oznámí mailem vedoucímu brigády, který je podle dohodnutých pravidel buď přihlásí či nepřihlásí na zkoušku. V případě, že je psovod na zkoušku přihlášen, dostává automaticky informační mail a zároveň je zobrazen ve výše zmíněném seznamu.  


Souhrnný seznam přihlášení psovoda

Po přihlášení do privátní sekce stránek se v nabídce pod jménem zobrazí mimo jiné i odkaz "Nastavení", který směřuje na osobní nastavení přihlášeného psovoda. Hned na úvodní straně jsou dva seznamy s přihláškami.

1. Přihlášení na akce JČZBK

Jedná se o souhrnný seznam všech přihlášených na akce JČZBK (soustředění, tréninky atd), kde je psovod závodníkem, pořadatelem či pomocníkem. Zde se psovod přihlašuje sám u každé akce v plánu akcí (stejně jako doposud).

2. Přihlášení na zkoušky

Zde jsou vypsány všechny aktivní přihlášky na zkoušky a akce každého psovoda, na které byl přihlášen vedoucím brigády.

Tento seznam se zároveň zobrazuje u každého psovoda v členské základně.

Všechny uvedené informace jsou dostupné pouze pro přihlášené !!!