Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Výměna průkazů VMP

Datum: 14.12.2017 | Zhlédnuto: 480x

Pokyny, jak si vyměnit průkaz VMP

Výměna průkazů bude prováděna podle následujících pravidel:

  1. Provádění výměny bude bezplatné, nevrátí-li žadatel původní průkaz, zaplatí za výměnu každého nevráceného průkazu správní poplatek ve výši 100,- Kč (pokud průkaz neodevzdal na SPS již dříve). Jestliže žadatel průkaz do doby vydání nového bude používat, předá spolu se žádostí o výměnu plavebního dokladu fotokopii původního průkazu (u PSK fotokopii strany 3) a originál odevzdá až při vyzvednutí průkazu nového.

  2. Žádost o výměnu plavebního dokladu včetně 1 ks fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm a původního průkazu předají žadatelé osobně nebo poštou na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy. Na pobočce, u které bude žádost podána, bude žadateli průkaz do 30 dnů od přijetí žádosti vydán. O tom, že je průkaz připraven k vydání, se mohou žadatelé informovat na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob – Další informace – Průkazy k převzetí).

  3. Průkaz musí žadatel vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plná moc).

  4. O výměnu průkazů vystavených v jakémkoliv období mohou žadatelé požádat ihned, nejpozději však do lhůty stanovené zákonem. Pokud držitel průkazu nepožádá o výměnu do stanovené lhůty, pozbude jeho průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

    Po marném uplynutí této zákonné lhůty se může vůdce plavidla dopustit přestupku podle § 43 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1995 Sb. tím, že v rozporu s § 25 odst. 1 vede plavidlo, k jehož vedení nemá platný průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla či jiný obdobný doklad.

  5. Pokud držitel průkazu způsobilosti požádá o výměnu průkazu po uplynutí stanovené lhůty k výměně, bude mu vystaven průkaz po všech náležitostí uvedených v bodě 2).

 ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE


Aktuality
dub72018
Seznam účastníků IH 2018
List of participants IH 2018
bře162018
Pozvánka na Terénní pohár, ZTV1
ZBK Pardubického kraje, 28.4.2018
bře122018
Pozvánka Intercup Humanity
4. - 6. 5. 2018, Spáleniště
pro142017
Výměna průkazů VMP
Pokyny, jak si vyměnit průkaz VMP
bře202017
Povinné očkování psů účastnících se akce IRO
Výkonná rada IRO rozhodla, že od r. 2017 musí ...
všechny aktuality