Činnost


Činnost Jihočeské záchranné brigády je nesmírně pestrá a zahrnuje působení všech směrů záchranářského výcviku.


Činnost JČZBK je cíleně velmi rozmanitá a zahrnuje působení všech směrů záchranářského výcviku, od vyhledávání v klasických sutinách, přes práci v lavinových polích, v obtížných terénech (revírováním i po stopě) až po vyhledávání osob pod vodní hladinou. Práce jsou navíc zaměřeny nejen na hledání živých lidí, ale i mrtvých osob. Činnost Jihočeské záchranné brigády je každoročně řízena plánem činnosti na kalendářní rok.Tento plán nevychází pouze z nabídky zkoušek podle zkušebního řádu, ale je každoročně obohacen o celou škálu akcí s činnostmi úzce souvisejícími se záchranařinou. Brigáda pořádá každoročně na přelomu ledna a února lavinový kurs v horách, v létě kromě kursu vodních prací i letní výcvikové soustředění s výcvikem v sutinách a další speciální výcvik. Každý druhý rok probíhá týdenní výcvik u Jaderského moře, velmi oblíbené jsou i zátěžové expedice střídající pěší výstupy s jízdou na kolech či na kanoích. Náplň všech akcí pořádaných Jihočeskou brigádou je samozřejmě vždy sestavována pro součinnost psovoda se psem. Jihočeské akce jsou vyváženě děleny na akce sportovního a soutěžního charakteru, zátěžové speciální akce a především pro praktické využití. Praxe je hlavním cílem výcviku všech členů a všichni jsou hrdi na to, že jsou opakovaně zváni ke spolupráci při pátráních všeho druhu.


Speciální akce

Jihočeská záchranná brigáda kynologů se v každoroční náplni činnosti předurčené plánem akcí nespokojuje pouze s možnostmi nabízenými zkušebními řády.

... více na: Speciální akce

Sportovní výsledky

Záchranářští kynologové se kromě příprav na praxi věnují i soutěžním disciplínám všech záchranných zkušebních řádů, od místních soutěží přes celostátní akce až po mistrovství světa.

... více na: Sportovní výsledky

Praktická nasazení

Každý pes bez rozdílu plemene je v Jihočeské záchranné brigádě kynologů primárně cvičen pro použití v praxi. V ideální sestavě záchranného družstva jsou dva velcí a jeden malý pes.

... více na: Praktická nasazení

Národní zkušební řád SZBK ČR

Národní zkušební řád záchranářů České republiky platný již od 1.1.1997 obnáší sestavu zkoušek, zahrnující všechny směry záchranářské činnosti za pomoci psů.

... více na: Národní ZŘ SZBK ČR

Mezinárodní zkušební řád IRO

Mezinárodní zkušební řád kynologů sdružených v organizaci IRO obnáší sestavu zkoušek, zahrnující všechny směry záchranářské činnosti za pomoci psů.

... více na: Mezinárodní ZŘ IRO