Informační pelmel


V pestré informační směsi by se zde měly vyskytovat aktuální informace, které by neměly v průběhu roku rozhodně zapadnout bez povšimnutí.


Hlavním cílem přesných a správných informací je zamezit nesprávnému výkladu některých kusých a neúplných zpráv, které často pronikají na veřejnost ve velmi zkreslené podobě.


Ukázky pro veřejnost

Ukázky patří k milým aktivitám členů JČZBK. 

... více na: Ukázky pro veřejnost

Fotogalerie

Série fotografií, pořízených ve větším množství na akcích, kterých jsme se zúčastnili, sami je pořádali nebo se na nich nějakým způsobem podíleli.

... více na: Fotogalerie

Videogalerie

Videa přibližují nejrůznější úseky záchranářské kynologické činnosti. Mají určitě v mnohých případech výraznější vypovídací schopnost než fotografie.

... více na: Videogalerie

Aktuality

Aktuální infornace mají být dostupné všem členům svazu i jednotlivých brigád, aby zbytečně nedocházelo k nesprávným výkladům a interpretacím.

... více na: Aktuality

Z médií

... více na: Z médií