Jihočeská záchranná brigáda kynologů - JČZBK


Jihočeská záchranná brigáda kynologů je součástí SZBK ČR, který je v České republice největší organizací s tímto zaměřením a sdružuje zájemce z řad kynologů o tento náročný druh výcviku.


Ve Svazu záchranných brigád kynologů České republiky jsou organizačně začleněny záchranné brigády kynologů všech krajských regionů, které spolu velmi úzce spolupracují. Jihočeská brigáda má v České republice nejdelší výcvikovou tradici.

Jihočeská záchranná brigáda kynologů

JČZBK rozhodně nedělá nábory nových členů a nesnaží se o masovost členské základny. Vedení jde v první řadě o kvalitu psů i psovodů. Právě proto se ale výcvikově neuzavírá a vítá ve svých řadách všechny opravdové zájemce o tuto činnost. Procházejí tzv. obdobím čekatelství, v němž mají možnost si ověřit, zda činnost kynologa záchranáře je skutečně taková, jak si ji představovali. Vedení brigády v tom spatřuje soustavnou cestu ke zkvalitňování členské základny, která je základním kamenem úspěšnosti kolektivu. Záchranařina není ve své podstatě žádným oddychovým sportem, svým způsobem je řeholí a jihočeská brigáda si v žádném případě nechce dovolit pasívní členy...

JČZBK sdružuje ve svých řadách okolo šedesáti členů a s touto členskou základnou je jednou z nejpočetnějších brigád svazu. V jejích řadách je mnoho odborníků s národní i mezinárodní kvalifikací, kteří jsou nositeli nejvyšších výkonnostních tříd a vyznamenání. Mezi nejvýznamnější úspěchy jihočeských záchranářů patří nejen řada nejvyšších sportovních ocenění získaných při tuzemských i zahraničních startech, tituly mistrů republiky, mistrů světa, mistrů sportu či šampionů ČR ve výkonu záchranných psů, ale především několik zachráněných lidských životů. Těmito výsledky se Jihočeská záchranná brigáda kynologů řadí ke špičce českých i světových záchranářských týmů. Těžištěm výcviku brigády jsou pravidelné třídenní srazy na výcvikové základně Spáleniště u Lipna. Běžné tréninky jsou prováděny každý týden v menších skupinách ve střediscích České Budějovice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Vimperk, Netolice a Příbram. Tyto tréninky jsou vedeny kvalifikovanými instruktory. Hlavními směry výcviku jsou vyhledávání zavalených osob v sutinách, plošné prohledávání nepřístupných terénů se zimní modifikací v lavinách a v jihočeských podmínkách zejména vodní práce včetně vyhledávání utonulých osob. Členové brigády pracují dobrovolně a bez náhrad za věnovaný volný čas. Stále se postupně rozšiřují okruhy spolupráce se složkami zabývajícími se činnostmi souvisejícími se záchrannou kynologií. Jihočeští kynologové spolupracují s mnoha organizacemi a tvoří spolehlivý tým, který je cvičen a materiálně vybavován pro nasazení v nejrůznějších katastrofických podmínkách. 


Vedení brigády

Jihočeská záchranná brigáda kynologů je občanským sdružením registrovaným u ministerstva vnitra ČR.

... více na: Vedení brigády

Výcviková základna

Výcviková základna Spáleniště vznikla přebudováním bývalé střelnice Pohraniční stráže na centrum výcviku záchranářského dění.

... více na: Výcviková základna

Členská základna

V Jihočeské záchranné brigádě kynologů se s malými obměnami sestavy v průběhu mnohaleté historie sdružuje na sedm desítek členů.

... více na: Členská základna

Pohotovostní jednotka

Jihočeská pohotovostní jednotka je sestavena z nejzkušenějších psovodů a její sestava je neustále průběžně aktualizována.

... více na: Pohotovostní jednotka

Kvalifikace

Základní kvalifikaci kynologů záchranářů určují výkonnostní třídy, které stanovují úroveň zkušenosti jednotlivých psovodů.

... více na: Kvalifikace

In memoriam

Uvedení psi se svými výkony zařadili do galerie nejúspěšnějších záchranných psů České republiky. Čest jejich památce!

... více na: In memoriam

Proměny výcvikové základny Spáleniště

Proměny výcvikové základny Spáleniště jsou od roku 1996 do současného stavu velmi výrazné. Na některých historických fotografiích se nechce ani věřit, jak původní střelnice Pohraniční stráže vypadala.

... více na: Proměny Spáleniště

Čestné stránky

Záchranářská kynologie je už od svých prapůvodních začátků synonymem nezištné a obětavé pomoci bližním.

... více na: Čestné stránky

Historie brigády

Jihočeská záchranná brigáda kynologů stojí na historických základech 2. československé brigády záchranných psů, která byla založena již 17.2.1972.

... více na: Historie brigády

Tradice

Tradice vypovídají o kvalitách každého kolektivu, jsou nositeli respektu mezi partnery a velmi významným stmelujícím prvkem.

... více na: Tradice