Plán akcí Jihočeské záchranné brigády kynologů zahrnuje v pestré paletě výcvikové akce, rozvíjející schopnosti psů i psovodů.


Uvedené akce jsou buď ryze jihočeské nebo se jedná o akce svazu, které Jihočeská brigáda zajišťuje pořadatelsky, anebo jde o celorepublikové akce, na které se může každý zájemce prostřednictvím svého vedoucího brigády přihlásit. Všechny by měly především sloužit každému psovodovi k sestavení vlastního výcvikového plánu na kalendářní rok.


Intercup Humanity

Propozice

Datum konání: 4.5.2018 - 09:00
Ne - 6.5.2018
Místo konání: Spáleniště
Kategorie: RH-F BRH-FL BRH-T B
Startovné: 650 Kč / 25 EUR
Uzávěrka přihlášek: So - 31.3.2018
Delegovaní rozhodčí:
Počet přihlášených: 63

Pořadatel

03 ZBK Jihočeského kraje
Vedoucí akce: Martina Trollerová
Telefon: 731 897 273
Web: www.jihocestizachranari.cz
Číslo účtu: 5983980267 / 0100