Kvalifikace


Základní kvalifikaci kynologů záchranářů určují výkonnostní třídy, které stanovují úroveň zkušenosti jednotlivých psovodů.


Kromě mezinárodních a národních rozhodčích, kteří jsou způsobilí pro funkce instruktorů na základě svých vyšších kvalifikací, mohou být do funkcí odborných instruktorů každého výcvikového směru jmenováni zkušení psovodi po úspěšném splnění některé postupky. Kvalifikací pro funkci instruktora je tedy složená zkouška třetího stupně daného výcvikového směru s vlastním psem. Kvalifikaci instruktora pro slaňování, plavání či lodníka (vůdce malého plavidla) získávají členové externě u oficiálně předepsaných organizací, zabývajících se těmito kursy.

 


Jihočeští držitelé výkonnostních tříd

Dosažené výkonnostní třídy jsou základním kvalifikačním ukazatelem ilustrujícím odbornou výcvikovou úroveň kynologických záchranných brigád i jednotlivých psovodů.

... více na: Výkonnostní třídy

Kynologické atesty Ministerstva vnitra

Jsou vydávány za účelem garance odborné, fyzické a zdravotní připravenosti psovoda se psem, které lze na základě dohod o spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému využít k zásahu při sutinovém vyhledávání osob ve zřícených budovách, k plošnému vyhledávání při pátrání po pohřešovaných osobách a k zapojování do mezinárodních záchranných operací.

... více na: Atesty MV

Jihočeští instruktoři

Instruktory v Jihočeské záchranné brigádě jsou ti nejzkušenější psovodi s nejvyššími kvalifikačními stupni. Odborná úroveň instruktorů zaručuje kvalitu tréninků a dosahované výsledky.

... více na: Instruktoři

Odborný růst členů

Kvalifikace psovoda ve Svazu záchranných brigád kynologů je určována podle dosažených výcvikových výsledků v souladu s jeho aktivitou a postupně získávanými zkušenostmi.

... více na: Odbornost