Ukázky pro veřejnost


Ukázky patří k milým aktivitám členů JČZBK. 


Seznámení s tím, co to obnáší vycvičit psa záchranáře, se vždy setkává s velkým zájmem. Akce jsou přizpůsobovány individuálně podle zaměření. Ve školách je povídání pojato hravě i s důrazem na správné chování ke psům. S dospěláky se na veřejných ukázkách diskutuje o konkrétních tématech. Volný scénář každé ukázky je předvedení jak jsou psi ovladatelní, dále proběhne nácvik vyhledání, odborný výklad a nakonec se posluchači dočkají nejoblíbenější části, kdy si mohou chlupáče pořádně pohladit.


Muzejní noc pod psa, Hluboká nad Vltavou 2017


Den otevřeného letiště Strunkovice nad Blanicí 2017


Den otevřených dveří letiště České Budějovice 2017


Český červený kříž ve Vimperku 2017


Bambiriáda 2017