Kronika roku ve zkratce ilustruje činnost Jihočeské záchranné brigády kynologů v průběhu celého roku.Kronika roku je zpravodajskou rubrikou, která by měla podávat čerstvé zprávy ze života jihočeských záchranářů. Zaznamenává všechny události a informace o výcvikových, organizačních, společenských a ostatních aktivitách brigády.


Mistrovství u sousedů

Listopadové soustředění JČZBK bylo tak jako loni rozšířeno o dva dny, věnované účasti na Mistrovství SVÖ Rohrbach-Berg. Opět jsme se zde setkali s velmi přátelským přijetím, spolupráce s našimi nejbližšími záchranářskými sousedy se tak dále úspěšně rozvíjí.

Stejně jako u ostatních záchranářských organizací z celé Evropy roste jejich zájem o tréninky na Spáleništi. Stovky brigádnických hodin našich členů při permanentním vylepšování trenažéru i ubytovacího zázemí nesou své ovoce, již dnes je Spáleniště pro rok 2018 prakticky obsazeno a zájem se neustále zvyšuje, přicházejí i velmi příznivé reakce kvitující rostoucí úroveň areálu.
Při vlastním závodě se pozitivně projevily zkušenosti z loňské účasti: Hanka Chudá a Lexík splnili zkoušku RH-FL A a Saša Kemenyová se Spookym získali zkoušku RH-FL E. Oběma patří právem velká gratulace, skládat zkoušky v cizím a ještě cizojazyčném prostředí je jistě mnohem obtížnější než v pohodlí domácího prostředí. Jinak než přímou účastí se ale podobné zkušenosti získat nedají, přejeme proto i další úspěšné starty.